1/6 gifs of Kai: U | (gifs via - taekai)

Monday October 14, 2013
9 months ago

Tagged — #kai gifs #exo
19 notes
  1. layxingay reblogged this from exo-nix
  2. hello0b reblogged this from exo-nix
  3. k1mj0n61n reblogged this from exo-nix
  4. redlightroyal reblogged this from exo-nix
  5. love-exo-till-the-end reblogged this from exo-nix
  6. jongkeyforlife reblogged this from fucking-kai
  7. fucking-kai reblogged this from exo-nix
  8. thedayweme-t reblogged this from exo-nix
  9. exo-nix posted this
19 notes | 10.14.13 | REBLOG
H